Soms zegt het lichaam iets anders

Voel je beter en meer bij jezelf

Praten over wat je lastig vindt of wilt veranderen lukt meestal wel. Je weet wat je wilt en wat je in de weg zit, maar het lukt niet om dat in de praktijk te brengen. In de therapie ontdek je wat voelen is en wat er in het hier-en-nu met je gebeurt. Je leert wat nodig is om wel die gewenste verandering in jezelf tot stand te brengen. Door de signalen van je lichaam te herkennen en er naar te luisteren is veranderen meer tastbaar en mogelijk. Je voelt je beter en meer bij jezelf.

 

We gaan daarbij niet alleen in gesprek over wat je denkt en vindt, maar vooral over wat je voelt en ervaart in je lijf, met al je zintuigen? Je leert jouw eigen lichamelijke signalen herkennen en gaat begrijpen wat ze betekenen in je leven. Dit biedt je de veiligheid, rust en ruimte om makkelijker in het leven te staan. Je gaat aan de slag met het veranderen van dat wat jou weerhoudt om de regie in je leven terug te krijgen.

Werkwijze

Elk traject start met een intakegesprek. Dit gesprek is kosteloos. Het doel van het gesprek is kennismaken met elkaar. Samen verkennen we wat jij met therapie wilt bereiken in je leven. We bespreken hoe een traject er voor jou zou kunnen uitzien. Ik vertel je meer over het lichaamsgericht werk en de andere vormen die ik gebruik. Samen kijken we hoe dit kan bijdragen aan jouw doel van de therapie. Als je besluit om samen met mij aan de slag te gaan maken we een contract waarin afspraken worden vastgelegd.

Maak een afspraak